Press "Enter" to skip to content

SFs forslag om udfasning af benzinbiler er kostbar symbolpolitik

Et forslag fra SF om en hurtig udfasning af benzin- og dieselbiler er ren symbolpolitik. Forslaget har store samfundsøkonomiske omkostninger og er et indgreb i den personlige frihed, men har meget beskeden grøn effekt.