Press "Enter" to skip to content

2 + 2 er ikke lig med »hvidt overherredømme«

I USA er en værdikamp om matematik brudt ud. Men hvis vi bilder os ind, at matematik er racistisk, svigter vi ikke bare den rationelle tanke, men også samfundets svageste.